Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
71.85 %
Đã tiếp nhận
41180
hồ sơ
Đã xử lý
36312
hồ sơ
Xem chi tiết
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Số lượt truy cập
0 0 1 7 8 4 8 4
Đang online: 22
Thành viên: 0
Khách: 22
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý