Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Nguyễn Ngọc Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Duyên

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Thị Thắm

Tỷ lệ hài lòng: 202/202

Đánh giá
Tống Đức Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 86/89

Đánh giá
Lê Minh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 266/266

Đánh giá
Phạm Viết Hải

Tỷ lệ hài lòng: 60/60

Đánh giá
Nguyễn Thị Hồng Vân

Tỷ lệ hài lòng: 3976/3976

Đánh giá
Võ Thành Tiền

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Tiến Thông

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Trương Vũ Thông

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Bùi Hà Nam

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Minh Túc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hồng Vân

Tỷ lệ hài lòng: 47/47

Đánh giá
Nguyễn Thị Diệu Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Đỗ Đăng Quang

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Đoàn Tâm Thư

Tỷ lệ hài lòng: 20/20

Đánh giá
Nguyễn Thị Lan Hương

Tỷ lệ hài lòng: 102/102

Đánh giá
Đồng Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 5320/5320

Đánh giá
Trần Phương Lan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thùy Dương

Tỷ lệ hài lòng: 496/496

Đánh giá
Trịnh Phú Khôi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồng Triệu Lộc

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Thọ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Thành Tiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Thanh Hoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Văn Đạo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Cẩm Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 8/8

Đánh giá
Huỳnh Xuân Thúy Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 3699/3699

Đánh giá
Lê Châu

Tỷ lệ hài lòng: 64/64

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Trà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Văn Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Trần Văn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lý Công Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đồng Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Thắm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Thu Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Gia Long

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đoàn Thị Hoa Kiều

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đoàn Thị Phương Đài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn Thành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Hoàng Thiên Hương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm My

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hạ Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Công Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Nhật Quang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Bích Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phùng Kim Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Minh Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thành Thủ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Lê Hoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Hoài Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thị Kiều Hoanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Tấn Chung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đoàn Thị Như Tài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Phước

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Công Minh Triết

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Hồng Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Văn Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Viết Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Anh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thiết Trình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Kim Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Nam

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Thị Ngọc Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Ánh Đào

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Minh Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Thị Nguyệt Ánh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đồng Thị Kim Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Bảo Uyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Công Sô

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Nguyễn Hương Trà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Diễm Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Văn Cầm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Tấn Đức

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tôn Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Kim Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Đào

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Mỹ Lệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hoàng Thị Ly Sa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thuỵ Như Trinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Việt Song

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Duy Vương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Thiệu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Vũ Nhi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Anh Phú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Văn Thành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Minh Đệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Phi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đình Hữu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Đình Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Tuấn Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thế Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Cao Thị Anh Thư

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đoàn Văn Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thị Nga Phước

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hòa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Thư

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Sang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Nhựt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Hạ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Minh Thân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Bùi Yến Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Bích Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thu Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Tấn Hòa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Cao Thị Thanh Thúy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Báu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Công Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Đại Thiện

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Hồng Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Kim Tuân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Công Tân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Tuyết Sương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Cao Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Bé Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mai Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thị Hồng Ảnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lư Thị Thu Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Cao Hóa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phùng Thị Kim Hường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tiến Phong

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Bích Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Duy Viên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Đán

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Lợi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hồng Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Dễ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thanh Xuyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Biên Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Trung Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hồng Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Bông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Hồng Vi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thanh Vũ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thanh Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Quyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thu Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thái Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Pham Thị Hòa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Hồng Gầm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Lợi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Tường Vy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phùng Tấn Vinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thuyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn Công

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Xí

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Tấn Ái Vi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Lài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Vĩ Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thắng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Tấn Phát

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Văn Nhân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Chính

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Quang Xuân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Cao Phi Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Duy Phúc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá