STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
141 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
142 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
143 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
144 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
145 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
146 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
147 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
148 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
149 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
150 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng