Số/Kí hiệu 926/UBND-HCC
Trích yếu V/v tích hợp, chia sẻ dữ liệu và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 09/03/2020
Ngày có hiệu lực 09/03/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm