Số/Kí hiệu 18/BC-HCC
Trích yếu Tình hình trả kết quả giải quyết TTHC đất đai cho hộ gia đình, cá nhân sau 01 tháng triển khai thực hiện làm việc sáng thứ 7
Cơ quan ban hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Báo cáo
Ngày ban hành 17/06/2020
Ngày có hiệu lực 17/06/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm