Số/Kí hiệu 714/VP-HCC
Trích yếu V/v phối hợp rà soát, xây dựng quy trình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 23/06/2020
Ngày có hiệu lực 23/06/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm