Số/Kí hiệu 33/TB-HCC
Trích yếu Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, công chức, người lao động Trung tâmPhục vụ hành chính công tỉnh QuảngNgãi
Cơ quan ban hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Thông báo
Ngày ban hành 09/11/2020
Ngày có hiệu lực 09/11/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm