Số/Kí hiệu 1937/UBND-KSTTHC
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản KSTTHC
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày có hiệu lực 07/05/2021
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm