Số/Kí hiệu 833/VP-HCC
Trích yếu V/v phối hợp xây dựng quy trình điện tử đối với việc xác định nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1824/UBND-KSTTHC ngày 16/4/2019
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 10/06/2019
Ngày có hiệu lực 10/06/2019
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm