Số/Kí hiệu 398/UBND-KSTTHC
Trích yếu Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản KSTTHC
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày có hiệu lực 05/02/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm