Số/Kí hiệu 749/UBND-HCC
Trích yếu Về việc chuyển TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương vào tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 26/02/2020
Ngày có hiệu lực 26/02/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm