Số/Kí hiệu 2107/UBND-HCC
Trích yếu V/v thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 12/05/2020
Ngày có hiệu lực 12/05/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm