Số/Kí hiệu 619/BC-VP
Trích yếu Về việc giải trình về các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm theo nhiệm vụ được giao để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản KSTTHC
Thể loại Báo cáo
Ngày ban hành 04/06/2020
Ngày có hiệu lực 04/06/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm