Số/Kí hiệu 4751/UBND-HCC
Trích yếu V/v khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử và thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 02/10/2020
Ngày có hiệu lực 02/10/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm