Số/Kí hiệu 5420/UBND-HCC
Trích yếu V/v thực hiện công khai dịch vụ công trực tuyến và kiểm thử dịch vụ công được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 06/11/2020
Ngày có hiệu lực 06/11/2020
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm